Информације

img

Екскурзије

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа.
Задаци: упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; схватање значаја здравља и здравих стилова живота, богаћење дечијих социјалних искустава и знања у условима интензивније интеракције и комуникације између ученика и наставника током заједничког живота и рада у природи о: властитим емоцијама и емоцијама других, неопходности путовања као потреба и права других, потреби групне сарадње, групне припадности, солидарности и одговорности према сопственом раду и понашању, неговање правилног односа према личној и имовини других.

Програм за 2023/2024. годину

Разред Одредиште Термин Трајање
1. разред Фрушка гора
Сремска Каменица, Природњачки музеј Нови Сад, Дунавски парк, Сремски Карловци, манастир Крушедол
мај-јун 1 дан
2. разред Тршић
Музеј, манастир Троноша
мај-јун 1 дан
3. разред Палић
Палић - Стражилово
манастир Крушедол
мај-јун 1 дан
4. разред

Орашац
Опленац, Карађорђев конак, Орашац, Аранђеловац

мај-јун 1 дан
5. разред Смедерево
Смедеревска тврђава, Пожаревац, Виминацијум
мај-јун 1 дан
6. разред Ресавски округ
Свилајнац - Природњачки музеј Деспотовац - Манастир Манасија, Музеј минијатура, Ресавска пећина и Лисински водопади
мај-јун 1 дан
7. разред Деспотовац
Манастир Манасија, Раваница, Ресавска пећина, водопад Лисине
мај-јун 1 дан
8. разред Тара

Мокра Гора, Шарганска осмица - Тара, Златибор, Бања Ковиљача

април 3 дана