Информације

img

Екскурзије

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа.
Задаци: упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; схватање значаја здравља и здравих стилова живота, богаћење дечијих социјалних искустава и знања у условима интензивније интеракције и комуникације између ученика и наставника током заједничког живота и рада у природи о: властитим емоцијама и емоцијама других, неопходности путовања као потреба и права других, потреби групне сарадње, групне припадности, солидарности и одговорности према сопственом раду и понашању, неговање правилног односа према личној и имовини других.

Програм за 2019/2020. годину

Разред Одредиште Термин Трајање
1. разред

Фрушка гора
Сремска Каменица, Природњачки музеј Нови Сад, Сремски Карловци, Стражилово

април-мај 1 дан
2. разред Тршић
Музеј, манастир Троноша
април-мај 1 дан
3. разред Палић
Кулпин, ЗОО врт
април-мај 1 дан
4. разред

Орашац
Опленац, Карађорђев конак, Орашац, Аранђеловац

апрл-мај 1 дан
5. разред Виминацијум
Винча, Виминацијум
април-мај 1 дан
6. разред Бранковина
Бранковина, Ваљево
април-мај 1 дан
7. разред Ресавска пећина
Манастир Манасија, Ресавска пећина, водопад Лисине
април-мај 1 дан
8. разред Ђердап

Виминацијум, Голубац, Ђердапска клисура, Лепенски вир, ХЕ Ђердап, Мајданпек, Рајкова пећина

април-мај 3 дана