Информације

img

Екскурзије

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског и духовног наслеђа и привредних достигнућа.
Задаци: упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; схватање значаја здравља и здравих стилова живота, богаћење дечијих социјалних искустава и знања у условима интензивније интеракције и комуникације између ученика и наставника током заједничког живота и рада у природи о: властитим емоцијама и емоцијама других, неопходности путовања као потреба и права других, потреби групне сарадње, групне припадности, солидарности и одговорности према сопственом раду и понашању, неговање правилног односа према личној и имовини других.

Програм за 2024/2025. годину

Разред Одредиште Термин Трајање
1. разред Петроварадин
Петроварадин, Сремска Каменица (ручак) Андревље (слободно време)
мај-јун 1 дан
2. разред Тршић
Манастир Троноша,Тршић (музеј)
октобар 1 дан
3. разред Палић
Палић - обилазак Зоо врта, Мајкин салаш (са радионицама) и неки манистир
октобар 1 дан
4. разред

Сремска Митровица
Сремска Митровица, Засавица

октобар 1 дан
5. разред Смедерево
Смедеревска тврђава, Пожаревац, Виминацијум, Сребрно језеро
октобар 1 дан
6. разред Свилајнац - Деспотовац
Свилајнац – Природњачки музеј; Музеј Минијатура; Деспотовац (ручак); Манастир Манасија; Ресавска пећина
октобар 1 дан
7. разред Ниш
Обилазак споменика Чегар, посета Ћеле кули, посета логору Црвени крст, посета центру Ниша,Казанџијском сокачету,Нишкој тврђави.
октобар 1 дан
8. разред Бајина Башта

1.Дан: Бања Ковиљача, речица Врело, Перућачко језеро, хотел Цептер у Бајиној Башти, вечера и ноћење; 2.Дан: манастир Рача, ручак на Златибору, Гостиље, туристички центар Златибор, вечера и дискотека, ноћење; 3.Дан: доручак, обилазак Дрвенграда, хидроелектрана Ђетиња, манастир Вазнесење, повратак.

октобар 3 дана