Информације

img

Програм наставе у природи

Програм је сачињен на основу предлога одељењских, разредних и стручних већа школе. Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни предмети и ваннаставне активности. Планирање садржаја овог облика наставе врши се на основу наставних програма и издвајају се они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи (Свет око нас, ПиД, музичка и ликовна култура, чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање).

Услов за остваривање наставе у природи је писмена сагласност родитеља и то најмање 60 % ученика истог одељења. Анкета за родитеље реализује се у октобру и новембру.

Програм за школску 2019/2020. годину

Разред Одредиште Термин Трајање
1. разред Дивчибаре "Хеба" мај 7 дана
2. разред Орашац, објекат са базеном, теренима и авантура парком мај 7 дана
3. разред Копаоник - Сребрна лисица (насеље Суво рудиште са продавницом и дискотеком) мај 7 дана
4. разред Ивањица, Кушићи мај 7 дана