Информације

img

Распоред родитељских састанака за 2019/20.

Квартал Термин
Почетак 9-20. септембар
Крај 1. квартала 28. октобар - 8. новембар
Крај 1. полугодишта
подела ђачких књижица
27. децембар
Крај 3. квартала 30. март - 9. април
Крај 2. полугодишта
подела сведочанства и ђачких књижица
26. јун