Информације

img

Седнице одељењских и наставничког већа

Распоред за 2019/2020. годину

Квартал Разреди Термин
Почетак Одељењска већа
Наставничко веће
август
септембар
1. квартал ОВ 1-4. разреда
ОВ 5-8. разреда
-А смена
-Б смена
Наставничко веће
28. октобар 12:00

29. октобар 11:30
29. октобар 12:40
30 октобар 12:00
2. квартал ОВ 1-4. разреда
ОВ 5-8. разреда

Наставничко веће
23. децембар 12:00
24. децембар 9:00

26. децембар 9:00
3. квартал ОВ 1-4. разреда
ОВ 5-8. разреда
-А смена
-Б смена
Наставничко веће
30. март 12:00

31. март 11:30
26. март 12:40
1. април 12:00
4. квартал ОВ 8.разреда
Наставничко веће
3. јун
4. јун
ОВ 1-7. разреда
Наставничко веће
после 22. јуна